Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności

Aktualności

Szlakiem polskich zabytków UNESCO

Zapraszamy wszystkich uczniów do wziecia udziału w konkursie, którego regulamin przedstawiamy poniżej.
 
1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy chętni uczniowie z klas I-III.
2. Prace wykonywane w ramach konkursu muszą mieć formę przestrzenną i mogą być wykonane indywidualnie lub w parach.
3. Modele zabytków mogą być stworzone z różnych materiałów (karton, drewno, styropian, zapałki itp. ) - lista zabytków znajduje się na stronie internetowej szkoły w zakładce Nauczyciele/ Innowacje pedagogiczne/Umieć Niezależnie od Emocji ... / Szlakiem polskich zabytków UNESCO.
4. Do konkursu należy się zgłosić do dnia 17.03.2017 u pani Wiśniewskiej i podać temat pracy – zabytek, który chce się przedstawić/ zbudować.
5.Prace należy oddać najpóźniej do 3.04.2017r.
6. Prace konkursowe zostaną nagrodzone oceną cząstkową z techniki lub plastyki. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe.
7. Po przeprowadzonym konkursie wszystkie prace wezmą udział w wystawie na terenie szkoły oraz w wystawie w Galerii na Zdrojowej.

Zachęcamy do udziału :-)