Jesteś tutaj: Strona główna > Projekt edukacyjny > Propozycje tematów projektu edukacyjnego

Propozycje tematów do projektu edukacyjnego

JĘZYK POLSKI
TEMATY
Proponowane tematy projektów z języka polskiego dla klas drugich
1. Współcześni bohaterowie literaccy i ich filmowe odpowiedniki. (P. Bożek)
2. Od średniowiecznego rycerza do współczesnego dżentelmena.
(Kl. Kowal)
3. Przestrzeganie praw człowieka w naszym kraju i na świecie. (Kl. Kowal)
4. Motyw miłości w literaturze i filmie. (Kl. Kowal)
5. Szkolni herosi. (Kl. Kowal)
 
HISTORIA
TEMATY
1. Życie codzienne Polaków w czasach socjalizmu. (D. Klajmon)
2. Śląsk Cieszyński - nasza Mała Ojczyzna. (D. Klajmon)
3. Narodowe Siły Zbrojne. (D. Klajmon)
4. Historia sportu. (D. Klajmon)

JĘZYK ANGIELSKI
TEMATY
1. Tradycje i zwyczaje w Wielkiej Brytanii / Stanach Zjednoczonych. (B. Wierońska)
2. Kalendarz świąt obchodzonych w Wielkiej Brytanii / Stanach Zjednoczonych. (B. Wierońska)
3. Młodzież w Wielkiej Brytanii / Stanach Zjednoczonych i młodzież w Polsce. (B. Wierońska)
4. Brytyjski angielski i amerykański angielski. (B. Wierońska)
 
JĘZYK NIEMIECKI
TEMATY
1. System szkolnictwa w Niemczech i w Polsce. (A. Wiśniewska)
2. Zabytki UNESCO w Niemczech, Austrii lub Szwajcarii. (A. Wiśniewska)
3. Niemieccy laureaci Nagrody Nobla. (A. Wiśniewska)
4. Charakterystyka jednej ze stolic państw niemieckojęzycznych: Niemiec, Austrii lub Szwajcarii. (A. Wiśniewska)
5. Niemcy – kraj motoryzacji. (A. Wiśniewska)
 
MATEMATYKA
TEMATY
1. Wielościany - własności, modele, siatki - różne techniki wykonania. (St. Hoczek)
2. Szkoła opisana liczbami - statystyczne opracowanie ankiety . (M. Janik)
 
FIZYKA
TEMATY
1. Historia rozwoju środków transportu. (M. Wajda-Parzyk)
2. Drgania i fale w przyrodzie. (M. Wajda-Parzyk)
3. Wykorzystanie fal elektromagnetycznych w technice i medycynie. (M. Wajda-Parzyk)
4. Ciekawe doświadczenia z fizyki dla przedszkolaków. (M. Wajda-Parzyk)
 
BIOLOGIA
TEMATY
1. Czy nasze działania wpływają na globalne ocieplenie? (G. Olejnik)
2. Środowisko wokół nas. Ocena stanu lokalnego środowiska lokalnego. (G. Olejnik)

 
GEOGRAFIA
TEMATY
1. Czy znasz swoje miasto …. w obiektywie? (J. Spodzieja)
2. Poznajemy sąsiadów Polski. (J. Spodzieja)
3. Jak żywioły wpływają na życie człowieka? (J. Spodzieja)
4. Jak zaplanować wycieczkę po Układzie Słonecznym? (J. Spodzieja)
5. Jak segregacja śmieci wpływa na ochronę środowiska? (J. Spodzieja)
6. Uroki naszej okolicy. (J. Spodzieja)
7. Rzeka – przyjaciel czy wróg człowieka? (J. Spodzieja)
 
INFORMATYKA
TEMATY
1. Bezpieczeństwo w sieci. (M. Janik)
 
WYCHOWANIE FIZYCZNE
TEMATY
1. Zdrowy styl życia (R. Stojak)
2. "Dobre i złe" ćwiczenia w wychowaniu fizycznym. (M. Białas - Stanisławska)
3. Gimnastyka celowa - ale prawidłowo. (M. Białas - Stanisławska)
 
WOLONTARIAT
TEMATY
1. Anioły ze szkoły. (M. Gawenda)
2. "Pola nadziei". (J. Spodzieja, D. Klajmon)